ไวรัส RSV กับ ไข้หวัด อาการต่างกันอย่างไร

อาการติดเชื้อไวรัส RSV มีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดธรรมดามาก แต่หากเป็น RSV แล้วไม่รีบรักษา อาจมีอาการหนักได้ โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก

เชื้อไวรัส RSV พบการติดเชื้อได้ในเด็กเล็กค่อนข้างบ่อยกว่าในผู้ใหญ่ หากไม่สังเกตอาการให้ดี พ่อแม่อาจคิดว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา และอาจไม่ได้ให้เด็กเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี จนทำให้มีอาการหนักขึ้นได้ ดังนั้นการสังเกตอาการและความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อ RSV และไข้หวัดธรรมดาจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เชื้อ RSV คืออะไร

RSV คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus: RSV) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก และจากการสูดหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศในรูปละอองฝอยจากการไอ จามของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 4-6 วัน และเมื่อป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นาน 3-8 วัน

กลุ่มเสี่ยงเชื้อ RSV

กลุ่มเสี่ยงเชื้อ RSV มักเป็นเด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยาลดภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงผู้สูงอายุ

อาการของการติดเชื้อ RSV กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร

ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า อาการของผู้ป่วยเมื่อติดเชื้อ RSV มีความใกล้เคียงกับอาการของโรคไข้หวัดธรรมดาค่อนข้างมาก เช่น มีไข้ ตัวร้อน ไอ จาม แต่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ RSV จะมีอาการเพิ่มเติมที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้

  1. ตัวเขียว
  2. ไอหนักกว่าปกติ
  3. หอบเหนื่อย
  4. หายใจเร็ว หรือหายใจแรง จนหน้าอกบุ๋ม
  5. มีเสมหะมาก
  6. เด็กมีอาการซึมลง กินน้อยลง หรืออารมณ์ไม่ดีผิดปกติ